2 bruikbare Blockchain tools - #1 Ethereum

Blog

In ons vorige blogartikel schreven we het al: Blockchain is een hot topic. Het lijkt nog toekomstmuziek, uit een verre, verre toekomst, maar er wordt nu al veelvuldig geschreven over de kansen en mogelijkheden van Blockchain. Maar welke tools zijn er eigenlijk al beschikbaar? En waar zijn deze verschillende tools goed in? De komende weken licht ik een aantal van deze tools uit, beginnend bij Ethereum.

Wat is Ethereum?

Ethereum is één van de meest gebruikte tools die gebaseerd zijn op de Blockchain-technologie. Het is een opensource-platform, met een actieve community waardoor er veel voorbeelden en documentaties te vinden zijn. Ontwikkelaars kunnen door gebruik te maken van het Ethereum-platform op een eenvoudige manier een gedecentraliseerde applicatie ontwikkelen en deze vervolgens ook op het Ethereum netwerk laten draaien.

Ethereum is net als de Bitcoin een gedecentraliseerd publiek Blockchain-netwerk. De technische verschillen tussen Bitcoin en Ethereum zijn al vrij groot, maar het belangrijkste verschil is dat ze beide een compleet ander doel hebben. Bitcoin is namelijk alleen een betaalmiddel; het is ontwikkeld om het overmaken van geld zonder de tussenkomst van een bank mogelijk te maken. Dat is slechts één van de vele mogelijke toepassingen van de Blockchain-technologie. Ethereum is een platform waarmee allerlei verschillende toepassingen ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden, zonder dat daar een centrale server voor nodig is.

Ethereum zelf heeft ook een cryptocurrency, genaamd ‘Ether’, waarmee je transacties kunt betalen. Net als bij Bitcoin werken miners om de eigen valuta Ether te minen. Ether wordt gebruikt om de transactiekosten en de kosten van diensten binnen het Ethereum-netwerk te betalen.

Slimme contracten

Gegevens en transacties in een Blockchain zijn onvervalsbaar. Om deze reden wordt het opstellen van overeenkomsten en contracten in Blockchain als een veelbelovende toepassing gezien. In contracten zoals we die nu kennen, zoals een koopovereenkomst van een woning, staan de afspraken in Nederlandse taal beschreven. Beide partijen zetten hier een handtekening onder en ontvangen een kopie. In het geval van een ‘slim contract’ in Blockchain worden de voorwaarden niet op papier gezet, maar wordt alles vastgelegd in een programmeertaal.

Binnen het Ethereum-netwerk wordt de programmeertaal Solidity gebruikt om slimme contracten op te stellen. Hiermee kun je in het contract definiëren wie hoeveel aan wie moet betalen en wat de vervolgactie is wanneer er wel of juist niet betaald is. Een vervolgactie kan bijvoorbeeld zijn dat het eigendom van iets wordt overhandigd zodra er betaald is. Het contract wordt dan automatisch tot uitvoering gebracht wanneer er is voldaan aan de vooraf opgestelde condities. In geval van wijzigingen in de overeenkomst, zal het gewijzigde contract opnieuw aan de Blockchain worden toegevoegd. Het oude blijft dus altijd in de Blockchain terug te vinden. Fraude en tussenkomst van een derde persoon wordt hiermee voorkomen.

Wat zijn de voordelen van Ethereum?

Ethereum is het eerste opensource-platform waarmee applicaties kunnen worden ontwikkeld die volledig onafhankelijk kunnen draaien, zonder tussenkomst van centrale servers of mensen. Zodra de code van jouw applicatie is toegevoegd aan het Blockchain-netwerk, is deze niet meer aan te passen en dus ook niet meer te vervalsen. Dit noemen we immutability.

Omdat Ethereum het eerste openbare platform is, heeft het een grote, actieve community. Het is hierdoor makkelijker om je eigen project op te starten: er is immers al veel denkwerk gedaan, er zijn veel voorbeelden, documentaties en libraries te vinden. Bovendien betekent dit dat Ethereum op een groot netwerk van duizenden computers draait, wat als grote voordelen heeft dat downtime niet voorkomt én je applicatie beschermd is tegen kwaadwillende hackers en DDoS aanvallen.

Hoe kan ik gebruik maken van Ethereum?

Er zijn veel manieren om toegang te krijgen tot het Ethereum-netwerk. De makkelijkste manier is om gebruik te maken van Mist of Ethereum Wallet. Deze applicaties maken het mogelijk om je code toe te voegen aan de Blockchain. Mocht je je verder willen verdiepen in Ethereum, dan is de onofficiële wiki een goed begin, of neem contact op met ons voor hulp en informatie!

In mijn volgende blogpost zal ik je kennis laten maken met het Hyperledger project. Dit is een internationale samenwerking tussen de grootste leiders in de technische industrie, zoals Intel en IBM.

We zijn eens nagegaan welke mogelijkheden in Blockchain toepassingen we zien binnen onze focusgebieden. Benieuwd? Lees ook het blogartikel 'Blockchain in retail, sports en health'.

Ben jij graag bezig met dit soort nieuwe ontwikkelingen. Neem eens een kijkje bij onze vacatures