Blockchain in retail, sports en health

Blog

Herinner je je nog die reportage uit 1999 waarin mensen op straat werden gevraagd of ze een mobiele telefoon bezaten? En dat het antwoord steevast was: “Dat heb ik toch niet nodig? Het lijkt me ook helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn.”? Zo sceptisch was men in de beginjaren ook over internet; eigenlijk over elke nieuwe technologie die onze maatschappij fundamenteel heeft veranderd. Een opkomende technologie die, volgens kenners, eenzelfde impact zal gaan hebben, is die van ‘Blockchains’: de datastructuur die ten grondslag ligt aan onder andere de elektronische munt bitcoin. 

Wat is Blockchain?

Hoe de Blockchain-technologie precies in elkaar steekt, is een vrij technisch verhaal. Maar als je bekijkt waaróm Blockchain is ontwikkeld, wordt je al veel meer duidelijk. Het heeft allemaal te maken met de veiligheid van online gegevens en transacties. Geld, identiteitsgegevens, medische dossiers, domeinnamen: alles wordt tegenwoordig opgeslagen in afzonderlijke databases. Deze databases worden op één centrale plek bijgewerkt en beheerd. De veiligheid hiervan is afhankelijk van de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem, de systeembeheerder en de gebruikers. Bij transacties tussen twee systemen, bijvoorbeeld twee verschillende banken, wordt vaak een intermediair ingeschakeld om de transactie goed te laten verlopen. Dat maakt deze systemen duur, langzaam en fraudegevoelig.

Bij de Blockchaintechnologie is er niet meer één eigenaar die alle gegevens op één plek beheert, maar hebben alle deelnemers een kopie van het grootboek met alle gegevens en delen zij samen het eigendom. Wanneer er een nieuwe transactie wordt gedaan, wordt deze door een deel van de servers gecontroleerd en toegevoegd onderaan de lijst van transacties. Alleen met toestemming van het netwerk kunnen  mutaties worden aangebracht in eerdere transacties. En anders alleen nieuwe transacties worden toegevoegd. Zo is het altijd traceerbaar waar de gegevens vandaan komen én kunnen er geen nieuwe gegevens zomaar uit het niets ontstaan. Informatie wordt hiermee onvervalsbaar. En omdat er niet maar één centrale database is, zijn de gegevens niet meer kwetsbaar voor kwaadwillende hackers of, zeg, een brandje in de serverruimte.

Blockchain in online retail

Wat zou deze technologie online retail kunnen opleveren?

Sneller internationaal betalingsverkeer 
Een belangrijk voordeel van Blockchain is dat het internationale betalingsverkeer veel sneller kan plaatsvinden, omdat er geen tussenkomst meer nodig is van een derde partij die transacties tussen twee banksystemen moet controleren. Dit is ook van positieve invloed op de verzendsnelheid van online aankopen.

Micropayments
De Internet of Things-industrie ziet ook ontelbare mogelijkheden, zoals de automatisering van je voedselvoorraad. Je wilt bijvoorbeeld altijd bronwater in je koelkast hebben staan. Wat nu als je zou kunnen regelen dat je koelkast uit zichzelf registreert hoeveel bronwater er nog is en bij onvoldoende voorraad alvast nieuwe flesjes bronwater bestelt en betaalt met bitcoins?

Conditionele betalingen
Een derde, veelbelovende toepassing is die van ‘conditionele betalingen’. Wanneer er onzekerheid is tussen een koper en verkoper, kan geld ‘geprogrammeerd’ worden. Alleen onder bepaalde condities, en misschien zelfs pas na toestemming van een derde partij, wordt een transactie voltooid. Denk bijvoorbeeld aan kopen via Marktplaats: de koper kan ervoor zorgen dat zijn geld pas wordt overgemaakt op het moment dat de pakketbezorger aan de deur staat en een handtekening voor ontvangst heeft gehad.

Blockchain in sports

Wat als we Blockchain zouden gebruiken voor het registreren van al onze sportmetingen?

Je persoonlijke Sport cv
Als sporter ken je het misschien wel: je gebruikt verschillende apps als voor het registreren van je sportprestaties. Maar de verkregen gegevens zijn niet met elkaar te verenigen. Met het opslaan van je informatie via de Blockchain-technologie zou informatie op een player based manier kunnen worden opgeslagen, in plaats van op een event based manier. Als sporter zou je dus al je informatie en resultaten kunnen combineren en kunnen raadplegen vanaf verschillende apparaten. Je zou je eigen mogelijkheden nog verder kunnen verkennen en je training en vooruitgang beter kunnen bijhouden. Je zou een leven lang kunnen werken aan je persoonlijke ‘Sport cv’. Bij ons sportliefhebbers borrelt het al van de ideeën voor zowel de ervaren en professionele sporter als de recreatieve sporter.

Blockchain in health

Welke medische toepassingen kunnen we bedenken?

Het bijhouden van de gezondheid van een grote populatie
In plaats van afhankelijk te zijn van derden voor de uitwisseling van medische data, zou men direct toegang tot data over de populatie kunnen beschikken. Informatie over de populatie kan direct gelinkt worden aan klinische en financiële gevolgen. Het bijhouden van ontwikkelingen en trekken van conclusies wordt steeds makkelijker.

Het bijhouden van een EPD
Steeds meer ziekenhuizen fuseren om een sterkere marktpositie te krijgen en de financiële veiligheid te waarborgen. Patiëntgegevens worden dan ook steeds meer gecentraliseerd in steeds groter wordende EPD-systemen. Maar dit geeft issues rondom privacy en veiligheid. Persoonlijke medische gegevens zijn kwetsbaar: wat als de verkeerde persoon het systeem weet te kraken? Zou decentralisatie van medische gegevens niet veel meer gewenst zijn?

Blockchain is de toekomst

Voor veel mensen klinkt het nu waarschijnlijk nog als science fiction. En praktische toepassingen zijn er, op de bitcoin na, nog niet veel. Experts zijn er echter van overtuigd dat de Blockchain-technologie ooit de normaalste zaak van de wereld zal zijn. Wij borrelen in ieder geval al van de ideeën voor toepassingen en zijn de mogelijkheden voor onze klanten aan het verkennen.