Internet of things - waarde toevoegen aan je business

Blog

Internet of things (Iot) interpreteren we bij E-sites als nieuwe digitale mogelijkheden van apparaten, tools en netwerken om met elkaar verbonden te worden en gegevens uit te wisselen. In de praktijk zien we vaak dat hardware signalen uitzendt naar een platform of app. De mogelijkheden nemen snel toe. Steeds meer ‘things’ zijn tegenwoordig met internet verbonden. Zo ontstaan er volop kansen met Internet of Things toepassingen voor fun, efficiëntie, gemak, duurzaamheid en verkoop. 

Het is dus zeker interessant om je als organisatie te verdiepen in de mogelijkheden van Internet of Things om processen te optimaliseren, je organisatie nog klantvriendelijker te maken, producten of diensten te innoveren of mogelijk nieuwe verdienmodellen in te zetten. In dit blogartikel lees je meer over die kansen, de koppeling met Bluetooth en andere netwerken en de waarborging van privacy. Tot slot belicht ik een paar concrete Internet of Things voorbeelden om je te inspireren.
 

IoT toepassingen

Internet of things toepassingen zijn in opkomst. De verbinding met internet (via een hub control station), vinden we terug in steeds meer huishoudelijke en elektronische apparaten, machines en auto’s. Maar ook in speelgoed of je thermostaat. Er worden slimme verbindingen gelegd tussen apparaten, tools en software, waardoor het mogelijk wordt om allerlei data te verzamelen, te analyseren en te delen. Bijvoorbeeld op een website, een dashboard of app. En precies dat, biedt oneindig veel mogelijkheden. 

Simpelweg omdat het inzichtelijk maken van data de mogelijkheid geeft tot signalering van behoeftes of mogelijkheden. Het automatisch anticiperen op signalen stelt ons bijvoorbeeld in staat beter te worden, dingen voor te zijn, minder te verspillen of nooit meer zonder te zitten. Het volledig automatiseren (van het monitoren en detecteren tot aan de acties die erop volgen), levert een ontzettende efficiëntieslag op. En dat motiveert natuurlijk om met IoT aan de slag te gaan! 

Internet of Things (IoT) toepassingen

Mogelijke toepassingen IoT:

 • Het op afstand monitoren van een bepaalde staat of storingen, waardoor dure reparaties voorkomen worden en onderhoud efficiënter kan worden uitgevoerd.
 • Altijd de locaties kunnen achterhalen van (belangrijke) dingen. Bijvoorbeeld koffers, fietsen, auto’s, containers en pakketjes. Maar ook van (huis)dieren of mensen. Op persoonlijk vlak is hiermee veel gemak te realiseren. Maar zakelijk gezien, kan het bijvoorbeeld ook zorgen voor de vermindering van administratie of verbetering van service. 
 • Het detecteren van geluid of het volume (om geluidsoverlast vast te stellen bijvoorbeeld.)
 • Het detecteren van vocht in de grond of in de lucht, waardoor sproeiers efficiënter kunnen worden ingezet of geanticipeerd kan worden op eventuele regenval met afgestemde werk- of personeelsplanningen, kleding of vervoer. 
 • Het ontvangen van meldingen bij gemeten (afwijkende) waarden voor bijvoorbeeld energiegebruik, kracht of druk. Waardoor prestaties of gedrag verbeterd kan worden. 
 • Het detecteren van beweging of snelheid van personen, gemaakte bewegingen, of windsnelheid (om in- en afstellingen te optimaliseren). 
 • Het monitoren van inhoud of opslag voor een optimaal voorraadbeheer; bevoorrading kan (automatisch) op het juiste moment plaatsvinden. 
 • Een specifieke tijd of levensduur meten op afstand, waardoor je precies weet wanneer een batterij, accu of onderdeel vervangen moet worden. 
 • Persoonlijke waarden en/of prestaties bijhouden via sport- en gezondheidsapps die connected zijn met wearables (ook wel genoemd: smart monitoring).
   

Internet of things sensoren

Internet of things gaat altijd samen met sensoren. Als ‘things’ eenmaal verbonden zijn met internet gaat het erom dat er metingen plaatsvinden en worden doorgegeven. En zijn tal van IoT sensoren die heel veel dingen kunnen meten. Zoals:

 1. 1

  snelheid

 2. 2

  vocht

 3. 3

  beweging (G-krachten)

 4. 4

  verbruik

 5. 5

  gewicht

 6. 6

  locatie

 7. 7

  ritme

 8. 8

  afstand

 9. 9

  druk

 10. 10

  bezettingsgraad

 11. 11

  inhoud

 12. 12

  temperatuur

Misschien maakt jouw organisaties nu ook al gebruik van sensoren of trackers om metingen uit te voeren? Maar worden die metingen ook (automatisch) doorgegeven aan een app of platform? Door de sensoren te koppelen aan een app of platform, wordt het mogelijk die metingen real-time in te zien. Data kan direct worden doorgegeven, maar ook over een langere tijd verzameld en geanalyseerd worden. We zien ook al dat het voorspellend wordt ingezet. Door patronen te ontdekken in gedane metingen kan er preventief gereageerd worden. 

IoT en Bluetooth

Bij E-sites hebben we veel ervaring opgedaan met smart technologies bij diverse intelligent things oplossingen voor klanten. Er zijn een hoop zaken waar je rekening meer moet houden, om bijvoorbeeld via een app verbinding te kunnen maken met een bluetooth device. Collega Bas schreef een blogartikel over Bluetooth binnen app-ontwikkeling

Overigens zijn er nog veel meer manieren om je IoT (Mesh) netwerk aan te leggen. Bijvoorbeeld met Zigbee, Z-Wave, WiFi en KNX. En bij eerste aanraking met IoT, een paar jaar geleden, maakten we gebruik van LoRa.

Iot en Bluetooth

IOT en privacy

Internet of things apparaten die gegevens verzamelen die veel zeggen over gebruikers, hebben een privacyrisico. Zeker als het gaat om gevoelige persoonlijke gegevens, over gezondheid of financiële zaken bijvoorbeeld. De beveiliging van internet of things apparaten is zeer belangrijk en gebruikers moeten weten wat er gebeurt met hun gegevens wanneer ze een IoT oplossing gebruiken. De beste IoT oplossingen draaien niet in de cloud, maar binnen lokale netwerken. Juist vanwege privacy en mogelijke ‘hacks’. 

Om te voldoen aan de regels rondom de waarborging van privacy, moet je dus goed weten welke toegang binnen je IoT oplossing wordt verleend en welke data hierbij toegankelijk wordt en voor wie. Als dit gaat om privacygevoelige informatie, dan is het uiteraard zaak deze gegevens goed te beveiligen en te voldoen aan de AVG wet- en regelgeving. 

Voor een goede beveiliging zijn op verschillende gebieden maatregelen nodig. Beginnend bij je data opslag. Zijn je data servers veilig voor water- of brand? En is er een goed back-up systeem actief? Daarnaast is ook de aansturing van de sensoren iets dat aandacht nodig heeft als het gaat om beveiliging. Je wil niet dat hackers vanaf een afstand je metingen kunnen beïnvloeden. Denk eraan dat het niet alleen gaat om de verzender (sensor/device) en de ontvanger van de data (app of platform), ook het netwerk waarover de data verstuurd wordt moet veilig zijn. 

Wanneer er privacygevoelige informatie gecommuniceerd wordt, is het eveneens slim om een meerfactorauthenticatie te integreren voor gebruikers, Dit betekent dat gebruikers naast gebruikersnaam en wachtwoord nog iets anders nodig hebben om in te loggen, bijvoorbeeld een code die per sms wordt verstuurd. 

Internet of Things trends

Hoewel er steeds meer toepassingen gelanceerd worden, zitten we ook nog volop in de experimentele fase. Er zijn nog aantal drempels te nemen, voor IoT echt ‘losbarst’. Zoals de eerder aangehaalde privacywaarborging, maar ook het gebrek aan eenvoudige besturing van de verschillende IoT oplossingen. Hier wordt nog volop aan gewerkt. Maar wij denken dat de volgende IoT trends de aankomende jaren gaan kenmerken:

/ Internet of medical things 

Wij zien de mogelijkheden voor IoT in de zorg met de dag groeien. We verwachten dat er de aankomende jaren veel geëxperimenteerd wordt met IoT toepassingen, maar zien veelbelovend tegemoet dat IoT zorgorganisaties helpt innoveren. Het verzamelen en vergelijken van gegevens kan bijvoorbeeld bijdragen aan een snellere en betere diagnose. Met wearables als smartwatches of slimme bedden is het mogelijk gezondheid te monitoren. Als die data beschikbaar wordt voor artsen, kan er ook op afstand goed op geanticipeerd worden. Ook is het met track-and-trace sensoren, eenvoudig om de locatie van bijvoorbeeld apparatuur, bedden, tilliften of rolstoelen te bepalen. Om maar even een paar voorbeelden te benoemen. In de toekomst zullen we meer en maar zien dat data uit allerlei verschillende smart things worden doorgegeven aan PGO’s. Dit zorgt voor inzichten die door zowel specialisten als patiënten zelf benut kunnen worden bij het nastreven van gezondheid.

Internet of Things trends / Internet of medical things

/ Domotica

Je huis slimmer maken voor extra comfort, veiligheid of besparingen. We zien steeds meer toepassingen in domotica die zorgen dat processen in huis veiliger, energiezuiniger en slimmer worden. Dit neemt aankomende jaren alleen maar toe. De grootste belemmering nu is de waarborging van privacy. Mensen moeten het gebruik van domotica eerst vertrouwen, dan neemt de groei nog sterker toe. 

/ Smart Cities

Smart city is een van de veelgehoorde buzz-termen vandaag de dag. Steeds meer steden investeren in smart city-technologie. Waarom? Om de levenskwaliteit verhogen. In een smart city zijn alle onderdelen van de stad verbonden via een netwerk van sensoren, internet en hoogstaande technologische apparaten met als motor het Internet of Things. Met behulp van de data die dit oplevert, worden processen in de stad verbeterd. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, veiligheid of duurzaamheid. Allemaal met het uiteindelijke doel om de leefbaarheid, of anders gezegd de kwaliteit van leven, te optimaliseren.

/ 'Domme' Dingen worden slim:

Steeds meer toepassingen die vroeger ‘dom’ waren, worden nu als ‘slim’ in de markt gezet. Even een voorbeeld: radiatorknoppen. Dit soort producten ondersteunen out-of-the-box een netwerk-standaard zoals Z-wave, waar andere systemen dan gemakkelijk op kunnen inprikken. Om bijvoorbeeld de verwarming op de kamer van je kinderen automatisch aan- of uit te schakelen op gezette momenten. Een ander bekend is de Philips Hue lamp, deze is te gebruiken in combinatie met de Philips Hue app. Maar omdat ook deze toepassing gebruik maakt van een open standaard, is deze ook in een ander systeem te integreren om zo vendor-locking te voorkomen. Waar voorheen systemen, apparaten of online platformen gesloten waren, worden deze nu dus steeds meer open gezet voor (technische) gebruikers.

/ Duurzaamheid

Luchtvervuiling meten en tegengaan, waterverspilling voorkomen, lichten die uitgaan als er geen beweging meer wordt gedetecteerd, meer voedingsmiddelen consumeren die bijna over de datum gaan; het zijn allemaal mooie doelstellingen die met Internet of Things toepassingen gerealiseerd kunnen worden. Milieuvriendelijk leven en werken vinden we steeds belangrijker. IoT oplossingen hebben veel potentie als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van het leven. En nu de alarmbellen af voor klimaatverandering zijn afgegaan, neemt de aandacht voor IoT oplossingen die bijdragen aan het milieu enorm toe. 

'Domme' Dingen worden slim:

/ Conversational interfaces en IoT

Verschillende slimme apparaten, tools en software eenvoudig met elkaar laten samenwerken, is op dit moment nog niet zo eenvoudig. De systemen zijn vaak nog niet goed op elkaar afgestemd. Naar verwachting gaan conversational systems dit gat opvullen. Dit betekent dat chatbots, digitale assistenten en spraakassistenten worden ingezet, om gebruikers makkelijker te laten schakelen tussen slimme apparaten en software. Dit speelveld kan in de aankomende jaren nog behoorlijk gaan veranderen.

Maar een ding is zeker: we zijn nog lang niet klaar met IoT!