PGO verplicht in 2020 - wat moet je weten?

Blog

PGO staat voor persoonlijke gezondheidsomgeving en wordt per juli 2020 verplicht. Patiënten hebben vanaf dat moment recht op kosteloze elektronische inzage in hun eigen medische dossier. Een vooruitgang, voor zowel patiënten als medisch specialisten, omdat het gebruiken van één centraal punt voor patiëntendata veel frustraties wegneemt. Bij patiënten, die vaak genoeg bij elke specialist steeds weer hetzelfde verhaal moeten vertellen. Of zelf nauwelijks betrokken zijn bij hun eigen behandeling of keuzes, omdat ze simpelweg onvoldoende informatie hebben. En ook bij medisch specialisten, die afzonderlijk steeds weer veel tijd kwijt zijn aan registratie van het verhaal van de patiënt. Of niet inzichtelijk hebben wat eerder wel of niet heeft gewerkt qua medicatie of behandeling. 

Bundeling van gegevens en transparantie in patiëntendata zorgt voor bundeling van krachten en empowering van de patiënt. Een goede stap voor integratie van technologie in de zorg. In dit artikel lees je de belangrijkste informatie over PGO’s en de bijdrage die ze leveren in het toekomstbestendig maken van zorg. Ben jij al voorbereid?

Wat is een PGO? 

Per juli 2020 wordt het dus verplicht voor medisch specialisten om patiënten online inzicht te geven in hun gezondheidsgegevens. Hiervoor kan een PGO worden ingezet. Deze persoonlijke gezondheidsomgeving is een digitale omgeving waar patiënten gegevens over hun eigen gezondheid kunnen bekijken, beheren, analyseren en delen. In een PGO staan persoonlijke gezondheidsgegevens van meerdere zorgaanbieders bij elkaar. 

De patiënt kiest zelf een PGO en geeft aan welke gegevens door welke zorgverleners mogen worden ingezien. De bedoeling is dat straks data verzameld wordt vanaf de geboorte tot aan overlijden.

MedMij PGO

Op dit moment wordt een online omgeving waar patiëntgegevens worden gebruikt al snel een PGO genoemd. Dit gaat veranderen. Omdat het voldoen aan het MedMij label steeds belangrijker, al dan niet een vereiste, wordt.

Het MedMij label is een afsprakenstelsel voor veilige communicatie tussen medische professionals en burgers, ontwikkeld door het ministerie van VWS, Patiëntenfederatie en zorgverzekeraars Nederland.

Dit afsprakenstelsel is zeer uitgebreid en zowel van toepassing op ontwikkelaars die PGO’s en apps/platformen die toegang bieden tot PGO’s ontwikkelen, als ook op zorgverleners die patiënt gegevens aanleveren. Om het MedMij keurmerk te mogen dragen, moet er aan heel veel eisen worden voldaan, op verschillende vlakken.
 

Wat is PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) | E-sites

Medmij afsprakenstelsel

Op diverse vlakken vraagt het Medmij afsprakenstelsel om te voldoen aan regels. Pas wanneer een PGO aan alle regels voldoet mag het een MedMij keurmerk dragen. De vereisten in het MedMij afsprakenstelsel vallen binnen verschillende kaders:

 1. 1

  Juridisch

  Wetten en regels (onder andere de NEN 7510 certificering) waar officieel aan moet worden voldaan, bijvoorbeeld op het gebied van: AVG, WGB, en de implementatie wetten inzake elektronische handel en consumentenrechten. 

 2. 2

  Technisch

  Specificaties waaraan moet worden voldaan, onder andere rondom: veiligheid, data uitwisseling en autorisatie.

 3. 3

  Organisatorisch

  Naleven van normenkaders, bijvoorbeeld rondom: informatiebeveiliging, communicatie, operationele processen en informatiemanagement.

Technische koppelingen PGO

Zoals hierboven gesteld, heeft ook de techniek dus veel aandacht nodig. Een PGO en toegang tot een PGO vraagt om technische koppelingen die voldoen aan wettelijke eisen en normen voor veiligheid, toegankelijkheid en privacy. De gegevensuitwisseling zit (technisch) vaak ingewikkeld in elkaar. Hiervoor moeten goede koppelingen met databronnen gerealiseerd worden.

Daarnaast moet er een automatische koppeling met het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) of het Elektronische Clienten Dosier (ECD) gerealiseerd worden, zodat patiëntendata ook voor medisch specialisten inzichtelijk is. De uitwisseling van patiëntengegevens zou eigenlijk een ‘standaard’ aanpak moeten krijgen, met moderne technieken en internationale standaarden. 
 

 

Technische koppelingen PGO

Voordelen PGO voor patiënten

Uiteindelijk is het allemaal niet voor niks natuurlijk. Via één omgeving al je persoonlijke medische gegevens kunnen inzien, beheren en delen heeft voordelen voor een patiënt. Er is veel meer inzicht en overzicht en dat geef een patiënt meer controle over het nastreven van zijn eigen gezondheid. De mogelijkheden om als patiënt de eigen regie te pakken, neemt hierdoor toe. Er zijn door de beschikbaarheid van data en overzichten veel meer mogelijkheden voor analyse. Een patiënt kan zo meer handvatten krijgen om zijn gedrag of de behandeling aan te passen of is in staat beter om te gaan met een ziekte op basis van persoonlijke tips of begeleiding.

in het kort:

 1. 1

  Meer inzicht

  De patiënt krijgt meer inzicht in ziektebeloop, onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

 2. 2

  Meer betrokkenheid

  De patiënt is meer betrokken bij de eigen behandeling en er is meer eigen controle mogelijk voor de patiënt die alles zelf kan inzien en delen.

 3. 3

  Gerichte ondersteuning

  Er is gerichter advies en ondersteuning mogelijk voor het nastreven van gezondheid door het totaalbeeld dat ontstaat met de verzameling van alle patiëntendata.

Voordelen PGO voor maatschappij

Ook voor de maatschappij zijn er voordelen te benoemen: meer zelfzorg door patiënt, snellere, betere diagnoses en behandelingen en efficiëntere communicatie. Allemaal hebben ze een grote impact op de zorg. Die goedkoper en efficiënter moet, omdat de vraag enorm toeneemt. Bovendien dragen de gevolgen bij aan een positieve beleving door zowel patiënten als specialisten, doordat er simpelweg beter samengewerkt kan worden in de nastreving van gezondheid.
 

Technologie in de zorg - een mooie stap voorwaarts!

Het verplicht stellen van inzage in medische gegevens via PGO’s is een grote stap in de (brede) integratie van technologie in de zorg. Er moet nu hard gewerkt worden aan PGO’s, privacy & veiligheid, technische koppelingen en de MedMij standaarden. En niet te vergeten: het daadwerkelijk en effecitef in gebruik nemen ervan door patiënten en medisch specialisten.

In een eerder artikel schreef ik meer over de PGO uitdagingen en waar we nu staan. De realisatie in 2020 wordt een flinke uitdaging. Voldoen aan de MedMij standaarden, is een enorme opgave. We zien nu veel PGO’s met het MedMij keurmerk, die nog helemaal geen koppeling hebben met een EPD of ECD. Er wordt in de praktijk dus vaak nog geen data uitgewisseld tussen patiënt, specialist en ziekenhuis. Er moeten bij de marktleiders Chipsoft en Epic, de duopolie openingen ontstaan om software te creëren waarop PGO’s in te prikken zijn. Voldoen aan alle MedMij standaarden dient hierbij een vereiste te zijn. Maar daar zijn we dus nog niet.

Hier zijn we nog lang niet over uitgesproken! 

Showreal Happi app

Innovatie binnen je zorgorganisatie versnellen?

Geen tijd te verliezen om te innoveren en digitaliseren. Maar innoveren in de zorg is lastig. Veel tegenwind en uitdagingen zorgen voor vertraging. Kan het ook anders? Ja! Maar…

 • Waar begin je? 
 • Hoe zorg je dat de hobbels op de weg verdwijnen? 
 • Hoe krijg je innovaties en ideeën daadwerkelijk van de grond?  

Wij geven je vier succesfactoren voor innoveren in de zorg. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper gratis en voor niks in je mail!

Vraag de gratis whitepaper aan!