Zorgprocessen verbeteren

App voor TWB Thuiszorg met Aandacht

Het is denk ik voor iedereen wel duidelijk dat de zorg in Nederland op dit moment een immense verandering ondergaat. De Nederlandse zorg behoort tot de beste in Europa, maar is op dit moment te duur en moet dus anders georganiseerd worden. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je op je oude dag naar een verzorgingshuis kan. Het is tegenwoordig juist de bedoeling dat je zolang mogelijk thuis blijft wonen in je eigen vertrouwde omgeving. Wat mij betreft een prima ontwikkeling, wie wil er nu niet zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven, omringt door mensen die je lief hebt?

Maar deze ontwikkeling brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee. De zorg moet goedkoper en efficiënter. De zorgverzekeraars kijken dus heel kritisch naar de hoeveelheid geld die zij beschikbaar stellen voor zorginstellingen om zorg te leveren.

Dit dwingt zorginstellingen tot het slimmer organiseren van de zorg. Een mooie en noodzakelijke uitdaging, waar wij ook graag over meedenken. Met de inzet van slimme business apps bijvoorbeeld, kunnen werkprocessen eenvoudiger, sneller of goedkoper worden. Ook in de zorg schept dit nieuwe mogelijkheden. In dit blogartikel vertel ik meer over de ‘stoplicht-app’ die we ontwikkeld hebben voor TWB - Thuiszorg met aandacht, waarmee een flinke efficiëntieslag gerealiseerd is.

Terugkerend probleem

TWB is de grootste thuiszorginstelling in West-Brabant en bij uitstek een organisatie die te maken heeft met deze uitdagingen. De Klant & Service afdeling, behandelt elke dag alle nieuwe zorg-aanvragen. Wekelijks komen er zo’n 60 nieuwe cliënten bij. Al deze cliënten moeten zo snel mogelijk geplaatst worden in het team dat plek heeft, zodat de cliënt snel de juiste zorg krijgt. Je kunt je wel voorstellen dat hier het nodige voor geregeld moet worden.

Maar in de oude situatie was het zo dat deze afdeling bij nieuwe aanvragen geen inzicht had in de beschikbaarheid binnen de teams. Hierdoor liepen de zorgprocessen vertraging op. De wijkverpleegkundigen hebben dit inzicht wel. Maar die zijn zo druk met zorg verlenen dat het niet wenselijk is dat zij tussendoor continu lastiggevallen worden met mailtjes en telefoontjes vanuit de Klant & Service afdeling. Bovendien is het wenselijk om de cliënt aan de andere kant van de lijn meteen verder te helpen. Kortom, hier moest iets aan veranderen!

DE OPLOSSING: EEN STOPLICHT APP!

De juiste oplossing voor dit probleem werd al snel gezocht in het inzichtelijk maken van de up-to-date informatie over de capaciteit binnen de zorgteams bij de Klant & Service afdeling. Omdat de wijkverpleegkundigen deze informatie hebben, is het noodzakelijk dat zij een rol spelen in deze informatievoorziening. Maar hoe? 

Alle verpleegkundigen beschikken over een smartphone, dus met dat gegeven konden we verder. Een mooie opdracht voor ons mobile team om samen met TWB verder door te denken over een effectieve mobiele oplossing. Het antwoord werd een simpele oplossing met veel impact: een stoplicht app. En de naam verklapt het al, de app is daadwerkelijk een stoplicht. Met de kleuren rood, oranje en groen. Waarmee de wijkverpleegkundigen met groen aangeven dat er voldoende ruimte is voor nieuwe cliënten. Bij oranje betekent het dat er overleg/afstemming moet plaatsvinden met de wijkverpleegkundige, omdat het soort zorgvraag dan een rol speelt. En met rood wordt er logischerwijs aangegeven dat het team vol zit.

De medewerkers van de Klant & Service afdeling hebben vervolgens via een dashboard zicht op de real-time capaciteit binnen de teams en kunnen dus bij een aanvraag direct handelen. Door het slim integreren van een push-functionaliteit, wordt de medewerker elke dag op een gunstig tijdstip getriggerd om opnieuw naar de capaciteit van zijn/haar team te kijken. Op deze manier heeft de Klant & Service afdeling dus altijd de juiste informatie.

De medewerkers van de Klant & Service afdeling hebben vervolgens via een dashboard zicht op de real-time capaciteit binnen de teams en kunnen dus bij een aanvraag direct handelen. Door het slim integreren van een push-functionaliteit, wordt de medewerker elke dag op een gunstig tijdstip getriggerd om opnieuw naar de capaciteit van zijn/haar team te kijken. Op deze manier heeft de Klant & Service afdeling dus altijd de juiste informatie.

Tevreden in gebruik genomen! 

Doordat wijkverpleegkundigen nu de mogelijkheid hebben om zonder al te veel moeite - slechts een eenvoudige druk op de knop - de wenselijk informatie door te geven aan het hoofdkantoor, is de administratieve last bij zowel de zorgverleners als het kantoorpersoneel verlicht. Waar voorheen mail- en belverkeer nodig was en gegevens moesten worden bijgehouden in Excel-lijsten, is de informatie nu direct en real-time beschikbaar via een dashboard. De app bespaart dus tijd. En de foutgevoeligheid van de genoteerde informatie is verdwenen. Een efficiënter werkproces, tevreden medewerkers en tevreden cliënten, als dat geen mooi resultaat is!

En zo ervaren ze dit bij TWB gelukkig ook. Ruud Hagenaar, teamleider bij TWB, zei er het volgende over:

“Eerst was ik sceptisch over de inzet van een app voor het oplossen van dit probleem. Hoe kan een app hier nou voor onze medewerkers een bijdrage in leveren? Door de duidelijke en visuele app en het dashboard bleek het echter een zeer eenvoudige en vooral gebruiksvriendelijke oplossing voor een belangrijk knelpunt in ons proces. Goede en passende zorg inregelen is natuurlijk heel belangrijk voor TWB en het is fijn dat een app hierin kan ondersteunen. Daarbij heeft E-sites goed meegedacht in deze het ontwikkelen van de app en hebben zij zeer snel de app en het dashboard kunnen opleveren tegen een nette prijs!”

Een stoplicht app voor het Amphia ziekenhuis

Samen met het Amphia ziekenhuis en een groot aantal thuiszorgorganisaties ontwikkelden we een uitgebreide versie van de stoplicht app. Benieuwd? Klik hier!