Data automation Auto.nl

Case

Auto.nl is onderdeel van de Louwman Group en was het eerste platform in Nederland waar je online een auto koopt. Deze hard groeiende start-up is continu op zoek om met de nieuwste technologie vernieuwende mogelijkheden te benutten, om meer auto’s te verkopen en als organisatie te groeien. 

Meer kunnen sturen op basis van data in plaats van intuïtie, werd één van de missies van Auto.nl. En met toepassing van machine learning voorspellingen kunnen doen, een gewenst toekomstperspectief. Maar de stap die dan eerst gezet moet worden is het inzichtelijk maken van zoveel mogelijk relevante data. E-sites heeft Auto.nl geholpen met een effectief data-dashboard. 

We hebben de grote trend ‘Data’ samen met E-sites kleiner en toepasbaar gemaakt en zijn samen tot een goede strategie gekomen. Om ons aanbod en onze service voor klanten zo transparant, duidelijk en makkelijk mogelijk te maken en ons uiteindelijke doel na te streven; predictive modelling.

Jasper Weel
Strategisch Online Marketeer

Data architectuur inzichtelijk maken

Gegevens die je meer vertellen over je klanten, hun motivaties, intenties en het koopproces, komen vanuit allerlei verschillende hoeken. Zoals: operations, marketing en customer service. Maar ook uit online campagnes, online gedrag en sales bijvoorbeeld. 

We zijn gestart met een inventarisatie sessie, om samen al die silo’s en bronnen in kaart te brengen. Vervolgens hebben we verschillende tools ingezet, zoals Zapier, OWOX BI, Google Tag Manager en Google Big Query, om data uit deze bronnen te ontsluiten en op de juiste manier te interpreteren en aan elkaar te koppelen. Zo werd het mogelijk om hier analyses uit te halen, die getoond worden op het dashboard. Een uitdagende klus!

Uitkomsten

De inventarisatie sessie was een flinke klus, maar het had wel de gewenste uitkomst. Namelijk, dat:

  1. 1

    De data realtime getoond kan worden

  2. 2

    De customer journey geheel inzichtelijk wordt

  3. 3

    Er geavanceerde analyses gemaakt kunnen worden

Visual dashboard

Het resultaat werd een visual dashboard, aangepast aan een ontwerp van Auto.nl, waarop real-time data en analyses getoond worden. De customer journey is in zijn geheel zichtbaar nu, vanaf het eerste bezoek aan het platform tot aan de daadwerkelijke bestelling en aflevering van een auto. 

Zo ziet Auto.nl dus direct hoe de salesfunnel verloopt. Maar het dashboard geeft eveneens inzicht in welke pagina’s van het platform belangrijk zijn in het aankoopproces, welke campagnes goed of juist niet goed gewerkt hebben, hoe tevreden klanten zijn, welke automerken en modellen populair zijn en de verschillen tussen koop en lease. De inzichten die worden verkregen via het dashboard, stellen Auto.nl in staat de juiste strategische keuzes te maken, aangezien beslissingen nu goed te onderbouwen zijn. Hetzelfde geldt voor de verdeling van budgetten. 

Een mooi resultaat dus, voor de wens om meer op data te kunnen sturen. 

Door onze ambitie ‘3000 met 10’ waarin we heel scherp stellen dat we 3000 auto’s willen verkopen met slechts 10 mensen zijn we elke dag gedwongen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. We willen namelijk veel meer doen dan dat we kunnen doen met deze beperkte capaciteit. Het dashboard van E-sites helpt ons nu om de juiste keuzes te maken.

Martijn Bovée
General Manager