Alle belangrijke gegevens beschikbaar maken
API koppeling

API laten maken

Een Application Programming Interface (API) ontwikkelen we om het uitwisselen van informatie tussen verschillende (software) systemen mogelijk te maken. Zo kunnen we dus voor je website of app een API ontwikkelen om specifieke informatie of een functionaliteit beschikbaar te stellen. Of andere systemen de mogelijkheid geven om informatie toe te voegen. En dat is handig, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van transacties. Maar ook om gebruikersgegevens op te halen en te gebruiken in een ander systeem. Of locatiegegevens. Of voorraadgegevens. En zo kunnen we nog wel even doorgaan…

Data gebruiken in je website of app

Een website of app maakt vrijwel altijd gebruik van data. Het is interessant om te kijken of een API uitkomst biedt, om die data optimaal te gebruiken. Een API is een verzameling van bepalingen op basis waarvan systemen met elkaar kunnen communiceren. En waarmee we dus in staat zijn data van de ene naar de andere plek over te zetten. Zo realiseren we bijvoorbeeld koppelingen met ERP of CRM systemen, voorraadbeheer, kassasystemen, back-office systemen en ticketing.

De investering in de ontwikkeling van een API verdient zich vaak al snel terug. En is in sommige gevallen simpelweg noodzakelijk. Daarom duiken we bij E-sites graag snel de techniek in. Onze developers en relevante software leveranciers hebben vroegtijdig contact om op eventuele uitdagingen te anticiperen. Het is van belang om snel te weten of het mogelijk is om belangrijke gegevens te bemachtigen en zo nodig uit te wisselen met andere systemen. We bekijken of een bestaande API te gebruiken is hiervoor. Of, als dit niet het geval is, zijn we dus in staat zelf de API voor jouw organisatie te ontwikkelen.

Jouw API op maat

Een API is volledig flexibel te ontwikkelen. We bekijken samen wat je organisatie precies beschikbaar wil stellen voor welke systemen. Of welke gegevens er binnengehaald moeten worden in jouw website of app. Uiteraard helpen we ook graag bij het implementeren van bestaande API’s in je website of app. We hebben bij E-sites volop ervaring met de verschillende API systemen en protocollen zoals SOAP, REST, XML en JSON. We bepalen altijd samen wat de beste oplossing is om jouw website of app te verbeteren.

Benieuwd naar API's die wij ontwikkeld hebben?

Check onze API cases hier!