Data automation
Tech consultancy

Ben jij je bewust van de hoeveelheid data die jouw organisatie bezit? En wat je er allemaal mee kan? We merken dat veel organisaties de kansen met data nog onbenut laten. Data geautomatiseerd benutten is slim, voor het reduceren van je kosten en risico’s bijvoorbeeld. Of voor het verhogen van je conversie, het ontdekken van kansen of het verbeteren van je klantrelaties. Maar aan dit profijt gaan verschillende stappen vooraf, zowel procesmatig als technisch. Hoe stippel je jouw data-strategie uit? Hoe kom je tot bruikbare inzichten of zelfs predictive analyses? En hoe anticipeer je daarop met de juiste acties? Wij helpen je graag.

Naast de strategische stappen, voorzien we ook in de technische ontwikkeling, voor data-koppelingen of dashboards bijvoorbeeld. 

Data: beginnen kan altijd, ook klein 

Bij data wordt snel gedacht aan ‘big data’ en ‘complex’. Maar aan de slag gaan met data kan ook op kleinere schaal al heel interessant zijn. Er is veel sneller en simpeler al te beginnen met het beschikbaar maken en benutten je data, waarmee het succes van je organisatie flink te vergroten is. 

Doe je (tegen beter weten in) nog helemaal niks met data? Dan is dit het moment! Samen stellen we concrete data-doelstellingen op en bepalen we welke tools en programma’s we nodig hebben om data te verzamelen en rapporten op te stellen. Standaard maandrapportages bijvoorbeeld. Maar ook ad-hoc rapporten, het instellen van alerts of inzoomen op een specifiek probleem zijn zomaar een paar mogelijkheden. 

Data inzichtelijk maken

Verzamel je al veel data in je organisatie en wil je hier meer mee doen? Dan vormt het uitdenken van verschillende datastromen vrijwel altijd een belangrijke stap. Want interessante data komt vaak uit verschillende hoeken, zoals je e-maildatabase, ERP, PIM, CMS, CRM, Social Media en Google. Misschien wil je graag weten wat je gemiddelde verkoop- of doorlooptijden zijn? Welke campagnes goed draaien? Of hoeveel uitval van leads er is? We maken inzichtelijk welke data er al wel en nog niet beschikbaar is en hoe we de data uit de verschillende bronnen kunnen ophalen. Vervolgens denken we uit hoe de gegevens samengevoegd en geïnterpreteerd moeten worden voor bruikbare analyses.

Data verrijking en segmentatie 

Hoe meer je weet van je doelgroep, hoe beter je communicatie en aanbod hierop af te stemmen is. Ontbreekt er belangrijke data? Dan helpen onze consultants je graag bij de juiste stappen om nieuwe data te ontsluiten. Want meer data betekent een completer klantbeeld. En hoe completer je klantbeeld, hoe makkelijker het wordt om slimme keuzes te maken. Misschien is het interessant om je database te segmenteren op specifieke eigenschappen? Of wordt je doelgroep veel beter te targetten door de verkregen data? Patronen en trends zijn veel makkelijker te ontdekken bovendien en misschien achterhaal je nu welke tijdstippen, eigenschappen of omstandigheden een rol spelen bij de keuzes of acties van je doelgroep. Interessant dus! 

Predictive modeling

Doe je zelf al het een en ander met data, dan kunnen we samen misschien nog een stap verder gaan? Bijvoorbeeld met predictive modeling; voorspellen wat er gaat gebeuren aan de hand van verzamelde data. De hoeveelheid data moet groot genoeg zijn om relevante voorspellingen te doen, maar eenmaal daar is het profijt groot. Dan ben je in staat te de juiste acties te bepalen en te sturen op resultaat. We stellen hierbij vaak een data roadmap op; een tijdsplanning waarin we samen je data strategie omzetten naar concreet uit te voeren activiteiten waarmee we de gestelde doelstellingen gaan bereiken.