Inzicht technische architectuur
Tech consultancy

Bij het inzichtelijk maken van je applicatielandschap kunnen we ook nog net een stapje verder gaan, door dieper te duiken in de technische uitwerking van een systeem of toepassing. Dan verkrijgen we inzicht in de gebruikte technieken bijvoorbeeld. Maar ook in koppelingen, hosting, je databasemodel of API’s. Zo ontdekken we of er verbeteringen door te voeren zijn op het gebied van efficiëntie, performance, veiligheid of onderhoud. 

Verbetering ICT-architectuur

Heb je het idee dat de samenwerking tussen systemen beter kan? En dat bedrijfsprocessen daardoor te verbeteren zijn? Samen kunnen we analyseren, hoe de ideale technische architectuur voor jouw organisatie eruit ziet. Of een specifiek probleem onder de loep nemen. We ontdekken bijvoorbeeld wat de voor- en nadelen zijn van de technische werking van een systeem. En wat er verbeterd kan worden, om gewenste organisatiedoelstellingen te bereiken. 

Met het inzichtelijk maken van je technische architectuur kijken we dus nauwkeurig naar de samenhang tussen bedrijfsprocessen, informatiesystemen en technologie. Met als resultaat: concrete verbeterpunten! Voor het creëren van meer flexibiliteit bijvoorbeeld. Of om risico’s of kosten de minimaliseren.