PGO ondersteunt zelfmanagement in de zorg - waar staan we?

Blog

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) wordt per juli 2020 verplicht. Dit houdt in dat alle zorgverleners patiënten digitaal inzage moeten geven in hun medische gegevens. En dat patiënten zelf kunnen aangeven welke gezondheidsdata door welke zorgverleners mogen worden ingezien. Het doel van een PGO is dat patiënten vanuit één online omgeving hun eigen gezondheid kunnen monitoren en regelen. De wettelijke verplichting van PGO’s is dus een zeer belangrijke ontwikkeling als we kijken naar zelfmanagement in de zorg. Patiënten nemen meer de regie in eigen handen. 

Maar hoe werkt het nou precies, een PGO? Wat moeten we erover weten, als we nadenken over zelfmanagement oplossingen in de zorg? En welke uitdagingen liggen er nog? Lees mee!

Wat is een PGO? 

Om patiënten zelf een actievere rol te geven in het regelen van hun eigen gezondheid, moet er vanaf 1 januari 2020 gebruik gemaakt gaan worden van een PGO. Dit is een (digitale) omgeving, zoals een app of een websites, waar je als patiënt betrouwbaar je eigen gegevens verzamelt, beheert en deelt met medisch specialisten. Een centrale plek dus, waar je gezondheidsgegevens uit verschillende bronnen samenkomen. Informatie over behandelingen en onderzoekuitslagen bijvoorbeeld, of zelf gemeten data met behulp van apps en wearables. PGO’s moeten ervoor gaan zorgen dat we als burgers in staat zijn grip te houden op onze eigen gezondheidsgegevens, startend vanaf onze geboorte.

Er zijn nog veel opties denkbaar, naast het beheren van persoonlijke data, die in zo’n centrale PGO beschikbaar gemaakt kunnen worden. Denk eens aan de mogelijkheden als videoconsulten, samenwerkingsprogramma’s, het aanvragen van herhaalrecepten of het inplannen van afspraken. Met het oog op zelfmanagement in de zorg - meer zelfregie - zullen we in de toekomst veel uitbreidingen zien binnen PGO’s waarmee patiënten in staat worden gesteld hun eigen gezondheid te monitoren en te regelen. 

Wat is een PGO? | Voorbeeld Happi app

PGO verplicht: hoe ver zijn we?

Volgend jaar zomer moeten de PGO’s klaar zijn voor gebruik. Maar hoe ver zijn we? Uit de eerder genoemde ehealth monitor dat verscheen in 2018, blijkt dat maar een klein deel van zowel zorggebruikers als zorgverleners toen wist wat exact een PGO is. Het gebruik ervan was nog laag. Dit jaar worden er al steeds meer PGO’s ontwikkeld en de bekendheid neemt toe. Maar dat moet ook wel gezien de deadline. Het wordt cruciaal dat zowel zorggebruikers als zorgverleners gaan ‘leren’ hoe ze moeten omgaan met deze nieuwe manier van werken. Digitale samenwerking vraagt om heldere communicatie. Er moet vertrouwen ontstaan bij patiënten, die graag goede uitleg krijgen bij de gemeten waarden of een uitslag. Data zonder context of advies zegt patiënten meestal weinig. Patiënten moeten weten wat ze kunnen met digitale tools en systemen en het gebruik moet eenvoudig zijn. Ze moeten verleid worden apps, devices en online tools te gebruiken om daadwerkelijk zelf de regie te nemen en bovendien gemotiveerd blijven dit vol te houden.

MedMij en andere PGO uitdagingen

We zijn er dus nog niet, er liggen nog verschillende complexe uitdagingen. De belangrijkste:

 1. 1

  Technische koppelingen PGO

  De gegevensuitwisseling zit (technisch) ingewikkeld in elkaar. Hiervoor moeten goede koppelingen met databronnen gerealiseerd worden. Daarbij moet voldaan worden aan diverse technische specificaties, onder andere op het gebied van data-uitwisseling, veiligheid en authorisatie.

 2. 2

  Koppeling EPD

  Er moet een automatische koppeling met het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) gerealiseerd worden, zodat patiëntendata (met toestemming!) ook voor medisch specialisten inzichtelijk is. 

 3. 3

  Integratie MedMij standaarden voor privacywaarborging

  Privacy-waarborging vraagt om centrale afspraken. Zo is het MedMij afsprakenstelsel ontstaan, ook wel te beschouwen als een keurmerk. In het MedMij afsprakenstelsel staat aan welke regels data-uitwisseling tussen PGO’s en systemen van zorgverleners moeten voldoen. Zodat het voldoet aan de beveiliging, toegankelijkheid en privacy normen. Alle digitale systemen van zorgverleners moeten dus aangepast worden naar deze MedMij standaarden. 

 4. 4

  Motivatie gebruikers voor digitale samenwerking

  Gebruikers moeten deze nieuwe manier van samenwerking vertrouwen. Patiënten moeten het gevoel hebben dat apps of andere digitale hulpmiddelen betrouwbaar zijn en veilig omgaan met persoonlijke gegevens. Daarbij is het uiteraard ook van belang dat een PGO technisch perfect werkt en zeer gebruiksvriendelijk is. 

Innovatie binnen je zorgorganisatie versnellen?

Geen tijd te verliezen om te innoveren en digitaliseren. Maar innoveren in de zorg is lastig. Veel tegenwind en uitdagingen zorgen voor vertraging. Kan het ook anders? Ja! Maar…

 • Waar begin je? 
 • Hoe zorg je dat de hobbels op de weg verdwijnen? 
 • Hoe krijg je innovaties en ideeën daadwerkelijk van de grond?  

Wij geven je vier succesfactoren voor innoveren in de zorg. Vul het formulier in en ontvang de whitepaper gratis en voor niks in je mail!

Vraag de gratis whitepaper aan!